Dansk folkeparti

Essay by maria-ernst December 2002

download word file, 7 pages 4.0

Downloaded 33 times
Keywords , , , ,

Indholds fortegnelse.

Dansk Folkepartis historie.Side 2.

De svage i samfundet.Side 3.

Undervisning.Side 4.

Militær.Side 5.

Virksomheder.Side 5.

Fagforeninger.Side 5.

Indvandre.Side 6.

Miljø.Side 7.

ØkonomiSide 8.

EU.Side 9.

Konklusion.Side 10.

Kildeliste.Side 11.

Dansk Folkepartis historie

Dansk Folkeparti blev stiftet i oktober 1995, hvor Pia Kjærsgård var og stadig er formand.

Dansk Folkeparti fik ved sidste folketingsvalg 413.987 stemmer, det svarer til 12 % af vælgerne.

De har nu 22 mandater i folketinget, hvor af Mogens Camre repræsenterer Dansk Folkeparti i Europa parlamentet.

Dansk Folkeparti har en stor indflydelse i folketinget, da de er det 3 største parti, de kan komme til at tage en afgørende, beslutning hvis det skulle ske at de to største partier ikke kan blive enige.

De har 6.851 betalende medlemmer pr 1/1 2002

Dansk folkeparti har følgende medlemmer.

Pia Kjærsgaard

Partileder og Politisk ordfører

Kristian Thulesen Dahl Peter Skaarup

Gruppeformand Næstformand

Europa- & finanspolitik Udenrigs-, udlændinge- & forsvarspolitik

Colette Brix Bent Bøgsted Per Dalgaard Mikkel Dencker

Erhverspolitik Arbejdsmarkedspolitik Retspolitik Skattepolitik

Jørn Dohrmann Poul Fischer Louise Frevert Christian H.

Hansen

Miljøpolitik Trafikpolitik Kultur- & uddannelsespolitik Fødevarepolitik & dyrevælfærd

Jette Jespersen Anita Knakkergaard Søren Krarup Pia Kristensen

Nordisk råd & Medlem af §71 Indfødsret Socialpolitik

Jesper Langballe Uno Larsson Aase D. Madsen Freddie H. Madsen

Forskning & Kirkepolitik Kommunalpolitik Energipolitik Boligpolitik

Poul Nødgaard Birthe Skaarup Karina Sørensen

Mediepolitik Sundhedspolitik Økontaktudvalget

De svage i samfundet.

Dansk Folkeparti mener at de ældre i dag generelt bliver meget dårligt. De ældre skal have retskrav på en passende bolig f. eks en ældre bolig eller en plejehjemsplads. Ægtefælder må ikke skilles ad mod deres vilje.

Da handicappede skal have den alt den hjælp, de vil skal bruge og have stillet specialbiler til rådighed. Yngre handicappede skal have mulighed for at kunne bo...